+31 35 – 646 2 646 contact@orangeorca.com

Mobiliteits oplossingen

Consultants van Orange Orca zijn experts op de hulpmiddelenmarkt. Op dit gebied onderscheidt Orange Orca zich van andere aanbieders. Hierbij kunt u denken aan de voordelen voor uw organisatie; het werken met kernassortimenten, de full service dienstverlening en het onderhoud omtrent uw hulpmiddelen en die van uw opdrachtgevers. De kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid van uw hulpmiddelen zijn voor uw organisatie van groot belang.  Orange Orca adviseurs kunnen u helpen met specifieke vraagstukken over uw hulpmiddelen, zoals:

  • Welke hulpmiddelen dienen te worden ingezet?
  • Worden hulpmiddelen op de juiste wijze ingezet, hierbij te denken aan de belastbaarheid van uw personeel (ARBO)
  • Efficiёnte inzet hulpmiddelen; Juiste hulpmiddel op de juiste plek op het juiste moment.
  • Kwaliteit van uw hulpmiddelen; hulpmiddelenbeheer in het kader van HKZ
  • Innovatie; inzetten van nieuwe technologieen
  • Afstemmen van processen binnen uw organisatie omtrent het gebruik van de hulpmiddelen; vermindering van administratieve handelingen
  • Kostenbesparing door tijdig vernieuwen van hulpmiddelen
  • Training van personeel in het kader van advisering, indicering t.b.v. de juiste inzet van het juiste hulpmiddel in het kader van optimale mobiliteitsoplossingen.

Koffie?

Bent u geïnteresseerd in onze organisatie en of diensten. Neem contact met ons op.