+31 35 – 646 2 646 contact@orangeorca.com

Inkoopondersteuning

Orange Orca is al van oudsher bekende dienstverlener in de revalidatiebranche op het gebied van inkoopondersteuning. Onze expertise ligt voornamelijk op innovatie-, energie-, leverancier-, supplychain-, financieel- en verandermanagement, strategie en organisatieontwikkeling.

Door toenemende zorgvraag neemt ook de vraag naar specifieke hulpmiddelen toe. Orange Orca Care kan u helpen met (complexe) vraagstukken die gaan over de inkoop, onderhoud en advies van uw investeringsgoederen. Daarbij ook te denken aan:

  • Opzetten van contract- en leveranciersmanagement; SLA
  • Kwaliteit, veiligheid en onderhoud van uw hulpmiddelenbestand
  • Kostenbesparing; inzet van kernassortiment; huur of koop?
  • Inrichting van uw organisatie; inkoop, optimalisatie, orderproces, inzicht, innovatie, verandering en ontwikkeling
  • Inrichting van uw inkooporganisatie; Opstellen inkoopbeleid en -voorwaarden
  • Uitgavenanalyse (+ besparingsadvies)
  • Implementatie van duurzaam inkopen; energie, afvalverwerking
  • Logistieke processen; supply chain

 

De afdeling Inkoop en Aanbesteding voor de overheid, bekend onder de naam Orange Orca Management Consulting, is volledig afgesplitst en overgenomen door De Keten. Lopende contracten, zoals contract monitoring voor gemeenten bevinden zich qua naamvoering in een transitiefase, maar worden voor rekening en risico uitgevoerd door De Keten onder leiding van dhr. Lennart Fagel.

Voor meer informatie: De Keten.

Koffie?

Bent u geïnteresseerd in onze organisatie en of diensten. Neem contact met ons op.